Nacházíte se zde:  O nás

O nás

Charakteristika podniku

 


 

pohled s letadlem Akciová společnost TOMA Otrokovice vznikla delimitací ze státního podniku Obuvnický průmysl - Svit Zlín. Výrobní činnost byla v areálu firmy v Otrokovicích zahájena v r. 1935 (po ukončení výstavby areálu v letech 1930 až 1935) akciovou společností Baťa, znárodněna byla dekretem prezidenta republiky.

  Za další mezník ve vývoji společnosti je možno považovat privatizaci akciové společnosti. Předložený privatizační projekt byl schválen Ministerstvem pro správu majetku a jeho privatizaci dne 12.7.1993. V tomto projektu byl schválen základní kapitál společnosti ve výši 1.473.635 tis. Kč s tím, že základní metodou privatizace se stala kupónová metoda s podílem 81% na celkovém počtu akcií společnosti.

 Podstatná část činnosti společnosti je zaměřena na poskytování služeb subjektům v průmyslovém areálu společnosti. Výjimku tvoří činnost odd. leasingu a pronájem 2 objektů na ulicích Kvítková a Lorencova ve Zlíně. Celkový počet subjektů v průmyslovém areálu se pohybuje okolo 130 a je v nich zaměstnáno cca 2.000 lidí. Zaměření činnosti na areál je výhodou, neboť zde má zaručen odbyt svých služeb s velmi omezeným přístupem pro konkurenci. Rovněž množství firem v areálu umožňuje eliminovat případný krátkodobý výpadek některé z nich. V minulých letech byly dokončeny hlavní sanační práce spojené s likvidací následků povodní z roku 1997.

 


Společnost je jako řízená osoba součástí koncernu s řídící osobou PROSPERITA holding, a.s. (IČ 25820192)


Nejvýznamnější službou, kterou společnost provádí pro firmy sídlící v areálu je :

 

distribuce energie

reality

železniční vlečka

finanční leasing

čistírna odpadních vod

hydroanalytická laboratoř

opravy motorových vozidel

ekologie