Nacházíte se zde:  Činnost

Činnost

Údaje o činnosti


 

Pohled na admin.budovu a bud.4

Hlavní oblasti činnosti TOMA, a.s. jsou :

  • nákup, výroba a rozvod energetických médií (voda, filtrovaná voda, pára, stlačený vzduch, elektrická energie)
  • pronájem a správa nemovitostí, developerství
  • finanční leasing
  • čištění odpadních vod, hydroanalytická laboratoř, likvidace tuhých odpadů
  • drážní doprava, opravy motorových vozidel, poštovní služby

 TOMA, a.s. nemá vlastní výrobu.