Nacházíte se zde:  Činnost > Hydroanalytická laboratoř

Hydroanalytická laboratoř

Akreditovaná hydroanalytická laboratoř

 

Laboratoř je pod kontrolou ASLAB Střediska pro kontrolu odborné způsobilosti laboratoří Praha a je evidována pod číslem 4044. Je držitelem osvědčení o způsobilosti zkušební laboratoře podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 k provádění zkoušek uvedených dále. Splňuje podmínky "Oprávněné laboratoře" pro provádění rozboru vzorků, které vyplývají z platné legislativy "Vodního zákona" a "Zákona o odpadech".