Nacházíte se zde:  Činnost > Čistírna vod

Čistírna vod

Hodnota srážkového normálu pro území Otrokovice

Čistírna odpadních vod v Otrokovicích


 

Pohled na areál čistírny

  

Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Otrokovicích, provozovaná firmou TOMA, a.s., je určena k čištění průmyslových, komunálních a dešťových odpadních vod. Na ČOV jsou přivedeny komunální odpadní vody z Otrokovic a průmyslové odpadní vody z areálu TOMA, a.s. a areálu TAJMAC-ZPS ve Zlíně-Malenovicích.
Čistírna odpadních vod je situována na soutoku řek Dřevnice a Moravy, recipientem je řeka Morava.
Počet napojených ekvivalentních obyvatel na ČOV je 168 300 EO.

 

 

 

Současné průtokové a výhledové údaje

 Z důvodů plnění zvýšení účinnosti čistícího procesu v souladu se současnými emisními a budoucími imisními limity vypouštěného znečištění s hlavním záměrem na odstranění dusíkatých látek a fosforu s ohledem na přiváděné množství OV a kapacitní parametry technologických zařízení bylo nutné ČOV modernizovat. Kompletní modernizace bude provedena v období 2007 - 2010.

 


Provádění stavby probíhá za plného provozu stávající ČOV, omezení provozu je zcela vyjímečné v době min. přítoku.

Populační ekvivalent: 168 300 EO celkem.