Nacházíte se zde:  Činnost > Distribuce energie

Distribuce energie

POPIS ČINNOSTI

 


 

TOMA, a.s. distribuuje energie s velkou kapacitní rezervou, která umožňuje další rozvoj i pro energeticky vysoce náročné výroby.

Dodávky médií zajišťovaných TOMA, a.s. pro odběratele v areálu:

Elektrická energie
Rozvodna E.ON Česká republika, a.s. o napěťové úrovni 110 kV se nachází v areálu. TOMA, a.s. zajišťuje dodávky pro celý areál a je držitelem licence na distribuci elektřiny a na obchod s elektřinou. Současně odebírá 28 GWh elektrické energie za rok. Stávající rozvody v areálu jsou schopny přenést 30 MW, odebíraný výkon se pohybuje okolo 6 MW. Napěťová úroveň 22,0 kV, 6,3 kV, 0,4 kV.

Tepelná energie - pára
V současnosti jsou dodávky tepelné energie zajištěny od společnosti Teplárna Otrokovice, a.s. s velkými výkonovými rezervami. TOMA, a.s. zajišťuje dodávky tepla pro celý areál a je držitelem licence na rozvod tepelné energie. Dodávka tepla do areálu se pohybuje okolo 300 TJ za rok. Rozvody v areálu jsou schopny přenést výkon cca 5x vyšší.

Voda
V současnosti je od Povodí Moravy, s.p. odebíráno cca 800 000 m3 / rok. Veškeré rozvody, čerpací i filtrační stanice jsou dimenzovány na odběr řádově vyšší než současné.
TOMA, a.s. zajišťuje dodávky dvou druhů vody:

 

  • filtrovaná - užitková voda
  • pitná voda

Odpadní voda odtéká na ČOV, která je ve vlastnictví TOMA, a.s.

Stlačený vzduch
V areálu je vybudován rozvod stlačeného vzduchu o tlaku 0,6 MPa s kapacitou centrální kompresorovny
cca 2 000 m3 / hod.


 

Zpráva provozovatelů přepravní soustavy - plyn 2018

Zpráva o kvalitě a úrovni údržby LDS za rok 2018

*.pdf Zpráva LDS 2018 [PDF, 395.9 kB]

Rozvoj lokální distribuční soustavy TOMA, a.s.(2016/01)

Souhrnný výkaz standardů dodávek plynu za rok 2014

Souhrnný výkaz standardů dodávek plynu za rok 2013

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2012

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2011

Výkaz dodržování standardů distribuce plynu za rok 2009 (8.3.2010)

Výkaz kvality dodávek plynu za rok 2008 (25.3.2009)