Nacházíte se zde:  Činnost > Železniční vlečka

Železniční vlečka

Drážní doprava

 


Vlastníme a provozujeme železniční vlečku o délce cca 15 km, která disponuje 3 výkonnými lokomotivami. Vlečka zajišťuje :

  • odeslání a přejímku vagónových zásilek (včetně mezinárodních) ve stanici Českých drah Otrokovice
  • přistavování a vystavování vagónů po areálu TOMA a přilehlých místech v působnosti vlečky
  • překládku zboží
  • možnost využití volných skladovacích prostor v areálu TOMA, a.s.
  • vážení železničních vozů 
  • poradenskou činnost při přepravě po železnici případně zprostředkujeme styk se spedičními firmami, které se zabývají železniční přepravou

 

Nádraží Otrokovice je vybráno jako sběrné nádraží pro evropský železniční koridor. Trasa koridoru vede podél východní hranice průmyslového areálu.