Nacházíte se zde:  Činnost > Hydroanalytická laboratoř > Ceník

Ceník

Voda a výluh

PoložkaKč/jednotku PoložkaKč/jednotku
pH25 kadmium110
celk.sušina100 olovo110
nerozp.látky80 měď110
rozp.látky80 nikl110
rozp.anorg.soli100 kobalt110
CHSK-Cr100 rtuť150
BSK-5100 kyanidy volné130
N-NH480 kyanidy celk.250
NEL500 AOX850
PAL-A120 SUBDODÁVKA 
chloridy60 antimon185
sírany60 arsen185
fosforečnany80 bor185
fosfor celk.120 baryum86
dusitany60 berylium145
dusičnany60 cín145
N-Kj.100 draslík86
N-org.180 fluoridy100
N-celk.220 hliník86
extrah.látky450 selen185
vodivost30 sodík86
teplota vody10 stříbro185
rozpuštěný kyslík40 thallium145
sediment15 vanad86
kalový index35 EOX790
průhlednost20 TOC700
KNK-8.350 DOC710
KNK-4.550 PAU 1500
ZNK-4.550 PCB1500
ZNK-8.350 ClU850
popel CS100 BTEX900
popel NL100 POMOCNÉ OPERACE 
CHSK-Mn80 homogenizace vzorku50
sirníky200 filtrace vzorku50
fenoly110 mineralizace vzorku150
tvrdost celk.50 příprava výluhu150/1 litr
tvrdost přech.50 skartace, evidence vzorku60
vápník50 zabezpečení subdodávky200
hořčík50   
mangan70   
železo90   
chrom-celk.240   
chrom-6+60   
zinek110   

 

 

CENY PROVÁDĚNÝCH ČI SUBDODAVATELSKY ZABEZPEČENÝCH VYŠETŘENÍ

Pevné materiály

PoložkaKč/jednotku
sušina100
popel ze suš.100
vlhkost100
amoniak.dusík v suš.100
dusík dle Kjehdala v suš.140
dusík organický v suš.240
fosfor celk. v suš.160
extrah.látky v suš.450
nepol.extrah.látky v suš.500
sirníky v suš.200
fenoly v suš.150
anionaktivní tenzidy v suš.120
chrom v suš.240
kadmium v suš.110
olovo v suš.110
měď v suš.110
nikl v suš.110
kobalt v suš.110
rtuť v suš.160
zinek v suš.110
železo v suš.90
číslo kyselosti50
C:N200
pH výluhu30
kyanidy volné v suš.130
kyanidy celk. v suš.250
SUBDODÁVKA 
miktrovlnný rozklad150
Al v suš.120
As v suš.120
Ba v suš.120
Be v suš.120
Mo v suš.120
Se v suš.120
Sn v suš.120
EOX900
PCB1500
PAU1550
BTEX900
TOC1050
POMOCNÉ OPERACE 
mineralizace vzorku150
skartace, evidence vzorku60
zabezpečení subdodávky200

 

CENY PROVÁDĚNÝCH ČI SUBDODAVATELSKY ZABEZPEČENÝCH VYŠETŘENÍ