Nacházíte se zde:  Činnost > Čistírna vod > Technologická část

Technologická část

Technologický komplex


 

 

Z hlediska funkce je ČOV možno rozdělit do tří hlavních provozních celků:

Tento technologický komplex obsahuje objekty :

Biologie Plynové hospodářství Primární sedimentaceVyhnívací nádrže

  

 

 

 

 

 

  

 

 • česlovna - jemné česle
 • česlovna - stírané sítě a pískolapač
 • čerpací stanice vč.přístavku
 • usazovací a vyrovnávací nádrže
 • dešťové zdrže 
 • dvě nitrifikační nádrže
 • regenerační a denitrifikační nádrže
 • dvě dosazovací nádrže
 • dmýchárna s dmychadly
 • přečerpávací stanice se šnekovými čerpadly
 • směšovací a zahušťovací nádrže
 • dvě vyhnívací nádrže o objemu 4 133 m3 včetně výstupní věže
 • uskladňovací nádrž plynojemu se strojovnou a 3 ks hořáků zbytkového plynu
 • kalové hospodářství se strojovnou s tepelnými výměníky a čerpadly
 • kompresorová stanice kalového plynu, rozvodna nn s obslužnými prostory
 • kalové hospodářství s kalolisem
 • budova s kogeneračními jednotkami a odsiřovacím zařízením
 • propojovací kanály s potřebnými trubními rozvody
 • administrativní budova a laboratoř 
 • budova kapalných odpadů
 • trafostanice 
 • armaturní stanice 
 • hala garáží a údržby