Nacházíte se zde:  Činnost > Čistírna vod > Technologická část > Biologická část

Biologická část

Biologický komplex


V roce 2002 byla dokončena realizace protipovodňových opatření. Byla zvednuta poloha pohonu 2 ks čerpadel dešťových vod (SSK 8, Q=1 m3/s) nad úroveň hladiny dosažené při záplavách v roce 1997, před přívodem na dešťové zdrže byla doplněna komora se stavítky pro možnost přímého odtoku dešťových vod do recipientu.V roce 2007 proběhla I.etapa modernizace ČOV, jejímž hlavním předmětem byla rekonstrukce biologického stupně za účelem odstranění dusíku a fosforu z čištěných odpadních vod.
Součástí I. etapy modernizace ČOV byla také výměna potrubních rozvodů v materiálovém provedení nerez, plast a HOBAS a vybudování plně automatického řídícího systému.


Rekonstruovaný biologický systém je vybudován v uspořádání:

  • regenerace kalu (objem 600 m3)
  • anoxický selektor (objem 2.000 m3)
  • denitrifikace (objem 2.000 m3)
  • nitrifikace (objem 5.600 m3) 

Odstraňování fosforu se provádí chemickým srážením pomocí síranu železitého.
Modernizací stávající ČOV Otrokovice je ČOV upravena pro čištění průmyslových a komunálních odpadních vod, v kvalitě odpovídající emisním standardům nařízení vlády č. 61/2003 Sb.