Nacházíte se zde:  Činnost > Čistírna vod > Technologická část > Kalové a plynové hospodářství

Kalové a plynové hospodářství

Popis činnosti


Soubor kalového a plynového hospodářství ČOV zahrnuje procesy zpracování primárního kalu z usazovacích nádrží mechanického stupně a přebytečného biologického kalu z biologického stupně, a to jak mechanické (operace zahušťování, odvodňování a odvoz kalu), tak biologické (anaerobní stabilizace), a proces zpracování vzniklého bioplynu (kogenerační jednotky s odsiřováním).

  • Zahušťovací nádrže
  • Anaerobní stabilizace kalu
  • Zpracování bioplynu
  • Odsiřovací stanice
  • Kogenerační jednotky
  • Odvodňování kalu

Od července roku 2008 probíhá další etapa rekonstrukce ČOV ,,Intenzifikace plynového hospodářství TOMA, a.s.", předpokládané ukončení je naplánováno na konec roku 2009.