Nacházíte se zde:  Činnost > Čistírna vod > Zpracování a likvidace kapalných odpadů

Zpracování a likvidace kapalných odpadů

Nabízíme :

 

  • odvoz a odstranění kapalných odpadů

  • odvoz a odstranění čistírenských kalů

  • možnost přistavení cisternových souprav

 


Středisko kapalných odpadů


Společnost TOMA, a.s. Otrokovice prostřednictvím střediska kapalných odpadů a čistírny odpadních vod nabízí komplexní řešení nakládání s odpadními vodami a kapalnými odpady. Středisko a orientuje se na formy čištění koncentrovaných odpadních vod a kapalných nebezpečných a ostatních odpadů, které nelze vypouštět do veřejné kanalizační sítě.

Zařízení čistírny bylo navrženo tak, aby umožňovalo kombinaci chemických, fyzikálních a biologických postupů čištění v libovolném pořadí se širokou variabilitou technologických podmínek. Na zařízení je možné odstraňovat až 400 m3 kapalných odpadů denně. Jedná se především o odpady na bázi splaškových vod, průsakových vod ze skládek, zaolejovaných vod, emulzí, kyselých mořících roztoků a odpadních vod obsahujících nebezpečné látky viz. přiložený seznam odpadů přijímaných do zařízení. Dodávky kapalných odpadů jsou realizovány převážně cisternovými vozy vybavenými dle vyhlášky ADR nebo v plastových a kovových paletizovaných kontejnerech umístěných na nákladních automobilech.

Technologické vybavení středisky sestává z aerobního biologického stupně, neutralizační stanice, deemulgační stanice a univerzálního zařízení na odstraňování zaolejovaných vod UNIFLOT 02. Součástí střediska je malá provozní laboratoř, v které jsou ověřovány účinnosti jednotlivých operací. Navíc společnost TOMA a.s. vlastní akreditovanou laboratoř nacházející se taktéž v areálu čistírny odpadních vod. Díky komplexnímu zařízení a laboratornímu zázemí jsme schopni realizovat zakázky nejen komerčního, ale i vědecko-technické charakteru. Z těchto důvodů naše středisko úzce spolupracuje s vědecky uznávanými akademickými specialisty na ústavu inženýrství ochrany životního prostředí a chemie univerzity Tomáše Bati.


 

 

 

Společnost TOMA a.s. dále modernizuje technologické vybavení střediska tak, aby odpovídalo nejlepším dostupným technologiím a klíčové parametry na výstupu ze zařízení byly hluboko pod limitními hodnotami požadovaných současně platnou legislativou.