Nacházíte se zde:  Inf.emitenta

Inf.emitenta

Pololetní zpráva 2018 konsolidovaná (27.9.2018)

Výsledky hlasování k usnesením řádné valné hromady společnosti TOMA, a.s., konané dne 22.6.2018 (5.7.2018)

Zpráva z valné hromady konané 22.6.2018 (22.6.2018) .

Výroční zpráva za rok 2017 (včetně konsolidované výroční zprávy) (27.4.2018)

Pololetní zpráva 2017 konsolidovaná - opravená (8.2.2018)

Výroční zpráva za rok 2016 (včetně konsolidované výroční zprávy) - opravená (6.12.2017)

TOMA, a.s. - vnitřní informace o nabytí 100% akciového podílu a navýšení základního kapitálu dceřiné společnosti (2.11.2017)

Pololetní zpráva 2017 konsolidovaná (2.10.2017)

Zpráva z valné hromady konané 29.5.2017 (30.5.2017)

Výroční zpráva za rok 2016 (včetně konsolidované výroční zprávy) (28.4.2017)

Zpráva z valné hromady konané 2.12.2016 (2.12.2016)

Pololetní zpráva 2016 konsolidovaná (30.9.2016)

Zpráva z valné hromady konané 1.8.2016 (8.8.2016)

Zpráva z valné hromady konané 24.6.2016 (28.6.2016)

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2016 (19.5.2016)

Výroční zpráva za rok 2015 (včetně konsolidované výroční zprávy) (2.5.2016)

Pololetní zpráva 2015 konsolidovaná - opravená (25.1.2016)

Vnitřní informace - koupě společnosti (doplněná) (8.12.2015)

Vnitřní informace - koupě společnosti (3.12.2015)

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období červenec až listopad 2015 (19.11.2015)

Výbor pro audit

*.pdf Výbor pro audit-oznámení [PDF, 182.8 kB]

Pololetní zpráva 2015 konsolidovaná (31.8.2015)

*.pdf Pololetní zpráva 2015 konsolidovaná [PDF, 1.74 MB]
*.pdf Pololetní zpráva 2015 konsolidovaná - opravená (25.1.2016) [PDF, 1.76 MB]
Na základě upozornění ČNB ze dne 21.1.2016, byly v textu zprávy provedeny následující opravy: - na straně 23 byla pod Konsolidovaný výkaz celkového souhrnného výsledku hospodaření doplněna věta: Všechny položky ostatního souhrnného výsledku hospodaření mohou mít v budoucnu vliv na výsledek hospodaření podniku. - na straně 23 bylo v záhlaví sloupců upřesněno časové období, ke kterému se číselné údaje vztahují: označení IFRS 2015 a IFRS 2014 bylo nahrazeno označením 30.6.2015 a 30.6.2014, což zahrnuje období od 1.1.2015 do 30.6.2015 a období od 1.1.2014 do 30.6.2014

Zpráva z valné hromady konané 28.8.2015 (31.8.2015)

Zpráva z valné hromady konané 26.6.2015 (26.6..2015)

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2015 (19.5.2015)

Výroční zpráva za rok 2014 (včetně konsolidované výroční zprávy) (29.4.2015)

Zpráva z valné hromady konané 20.2.2015 (23.2.2015)

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období červenec až listopad 2014 (19.11.2014)

Oznámení o existenci koncernu (11.9.2014)

Pololetní zpráva 2014 konsolidovaná (1.9.2014)

Zpráva z valné hromady konané 17.6.2014 (18.6.2014)

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2014 (19.5.2014)

Výroční zpráva za rok 2013 (včetně konsolidované výroční zprávy) (30.4.2014)

Opravená výroční zpráva za rok 2012 (včetně konsolidované výroční zprávy) (4.4.2014)

*.pdf Opravená výroční zpráva za rok 2012 (včetně konsolidované výroční zprávy) [PDF, 3.72 MB]
Na základě upozornění České národní banky (Sekce licenčních a sankčních řízení, odbor cenných papírů a regulovaných trhů) na zjištěné nedostatky a výzvu k jejich odstranění byly v textu výroční zprávy 2012 (zejména v účetní závěrce) a v textu konsolidované výroční zprávy 2012 (zejména v konsolidované účetní závěrce) provedeny opravy, které jsou popsány v úvodu výroční zprávy a konsolidované výroční zprávy.

Zpráva z valné hromady konané 28.3.2014 (31.3.2014)

Zpráva z mimořádné valné hromady konané 13.12.2013 (18.12.2013)

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období červenec až listopad 2013 (19.11.2013)

Pololetní zpráva 2013 konsolidovaná (2.9.2013)

Vnitřní informace - koupě majetku společnosti Otrokovické papírny, a.s. v dražbě (22.8.2013)

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2013 - opravená (14.8.2013)

Zpráva z valné hromady 2013 (1.7.2013)

Vnitřní informace - dividenda od společnosti S.P.M.B. a.s. (30.5.2013)

Oznámení o konání valné hromady 2013 (23.5.2013)

Mezitímní zpráva představenstva TOMA, a.s. za období leden až květen 2013 (20.5.2013)

Výroční zpráva za rok 2012 (včetně konsolidované výroční zprávy) (30.4.2013)