Nacházíte se zde:  Inf.emitenta > Informace emitenta - archiv > Rok 2006

Rok 2006

Vnitřní informace - stručné informace k založení nové dceřiné společnosti na Slovensku, k průběhu realizace projektu komplexního zpracování biologicky rozložitelných odpadů a k otevření prodejní pasáže ve Zlíně. (29.11.2006)

*.pdf [PDF, 24.1 kB]

Pololetní zpráva 2006 (31.8.2006)

*.zip [ZIP, 256.4 kB]

Vnitřní informace - informace vedení společnosti o založení nové dceřiné společnosti na Slovensku. (31.7.2006)

*.pdf [PDF, 22.5 kB]

Dividendy 2005 - informace o neschválení výplaty dividend ze zisku za rok 2005 (3.7.2006)

*.pdf [PDF, 9.6 kB]

Vnitřní informace - soudní spor - rozsudek. Informace o zamítnutí žaloby proti společnosti TOMA, a.s. ze strany ČR (dříve Fondu národního majetku) (3.7.2006)

*.pdf [PDF, 14.9 kB]

Aktualizovaná (opravená) verze výroční zprávy 2005. Doplněná Výroční zpráva společnosti za rok 2005 o opravu textu v konsolidované části. (3.7.2006)

*.zip [ZIP, 971.4 kB]

Vnitřní informace - oprava textu konsolidované výroční zprávy za rok 2005 (nedílná součást výroční zprávy společnosti) (3.7.2006)

*.pdf [PDF, 15.6 kB]

Oznámení o konání řádné valné hromady dne 30.6.2006 (22.5.2006)

*.pdf [PDF, 25.9 kB]

Přehled uveřejněných údajů za období od 13.12.2004 až 28.4.2006 (19.5.2006)

Výroční zpráva 2005 (28.4.2006)

*.zip Výroční zpráva 2005 [ZIP, 971.4 kB]

Zpráva ČTK ze dne 1.2.2006 - o realizovaných a zamýšlených investičních akciích společnosti ( výstavba bytových domů v Otrokovicích a výstavba prodejní pasáže ve Zlíně). (1.2.2006)

*.pdf Zpráva ČTK [PDF, 86.9 kB]