Nacházíte se zde:  O nás > Valná hromada 2012

Valná hromada 2012

Dokumenty týkající se programu valné hromady:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti (je součastí Výroční zprávy společnosti)

Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (je součastí Výroční zprávy společnosti)

Roční účetní uzávěrka a roční konsolidovaná účetní uzávěrka (je součastí Výroční zprávy společnosti)

Zpráva dozorčí rady a výrok auditora

Návrh dodatků smluv o podmínkách výkonu funkce členů orgánů společnosti

Souhrnná vysvětlující zpráva pro akcionáře