Nacházíte se zde:  O nás > Valná hromada 2014

Valná hromada 2014

Dokumenty týkající se programu valné hromady:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti
(je součastí Výroční zprávy společnosti)

Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
(je součastí Výroční zprávy společnosti)

Roční účetní uzávěrka a roční konsolidovaná účetní uzávěrka
(je součastí Výroční zprávy společnosti)

Stanovisko dozorčí rady

Souhrnná vysvětlující zpráva pro akcionáře

Pravidla odměňování členů orgánů společnosti

Stanovy společnosti