Nacházíte se zde:  O nás > Valná hromada - květen 2017

Valná hromada - květen 2017

Dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady:

Výroční zpráva společnosti TOMA, a.s. za rok 2016
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 (je součástí Výroční zprávy společnosti)
Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (je součástí Výroční zprávy společnosti)
Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka (je součástí Výroční zprávy společnosti)
Zpráva dozorčí rady
Souhrnná vysvětlující zpráva
Odměny orgánů společnosti za rok 2016