Nacházíte se zde:  O nás > Valná hromada - červen 2018

Valná hromada - červen 2018

Dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady:

Výroční zpráva společnosti TOMA, a.s. za rok 2017
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 (je součástí Výroční zprávy společnosti)
Zpráva představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (je součástí Výroční zprávy společnosti)
Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka (je součástí Výroční zprávy společnosti)

Zpráva dozorčí rady

Souhrnná vysvětlující zpráva

Odměny orgánů společnosti za rok 2017

Pravidla odměňování členů orgánů společnosti